Tennis

Allmänt om tennis

 

Historia

Tennis, eller lawn-tennis som det egentligen heter (lawn betyder gräsplan), är en sport som anses vara en engelsk racketsport. Walter Clopton Wingfield är hjärnan bakom denna sport, britten uppfann tennis år 1873 och hans tanke var att uppfinna en sport som skulle bli av högre intresse än bland annat krocketspelet, som var en av världens populäraste sporter på den tiden. Tennis har dock inte alltid hetat tennis, sporten kallades till en början för Sphairistikè vilket betyder bollspel på grekiska, men återfick sitt ursprungsnamn lawn-tennis bara något år senare. Här kan du läsa mer om Tennisens historia.

Patent på tennis

Sporten blev allt mer intressant med åren och flera fick upp ögonen för sporten, samtidigt som Wingfield marknadsförde sin nya uppfinning. Det är dock sällan framgång kommer utan besvär; allt fler människor runt om i världen försökte kopiera Wingfields uppfinning, mycket tack vare att folket i England under en längre tid hade försökt komma på liknande spelidéer, en bollsport som kunde utövas både med eller utan racket. Många idéer hade snurrat runt i landet men ingen idé fångade lika mycket uppmärksamhet som lawn-tennis, och år 1874 fick Wingfield patent på sin uppfinning vi idag känner till som tennis. Patenten gav Wingfield ensamrätt på mobila timglasformade spelbanor där banan delades i mitten av ett högt nät. Tennissporten gick att köpa i låda på den tiden, med lådan medföljde instruktioner och ett rep vars syfte var att markera ut banans begränsningar. Man fick även med nätet och tennisracketar som dock skulle köpas vid sidan om.Tennis bana grus | Tennisfest.se

Mobila tennisbanor skulle dock utgå år 1877, året då Wingfields patent löpte ut. Då skedde en revolution inom sporten, de mobila banorna blev istället fasta rektangulära tennisbanor och en hel del regeländringar tillkom. 1877 var även året då de första internationella mästerskapen ägde rum, Wimbledonmästerskapen. Banans mått och längd ändrades och det är mer eller mindre samma mått som används på tennisbanor idag runt om i världen. Även ändringar på nätet och nätstolparna tillfördes inom ett par, och alla dessa ändringar skulle lägga grunden till en snabb utveckling av sporten som blev allt mer populär. Det skulle dröja ända till år 1884 innan den första kvinnliga spelaren deltog i wimbledonmästerskapen.

Internationell spridning

Tennis började med åren få en internationell spridning, i USA hade tennissporten redan blivit känd under 1980-talet och kort därefter började tennis även spelas i Frankrike. I Frankrike spelades det första mästerskapet år 1891 och det är mästerskapet vi idag känner till som Franska öppna. De internationella mästerskapen, som idag går under namnet australienska mästerskapen, spelades för första gången år 1905. Det dröjde inte länge innan Sverige blev ett av länderna där det spelades tennis, och år 1906 bildades Svenska Lawn-tennisförbundet.

 

Att spela tennis

Tennis går ut på att två spelare (singel) eller fyra spelare (dubbel) står mot varandra på banan, på varsin sida av nätet som delar planen. Med hjälp av tennisracketar slår spelarna tennisbollen över nätet till varandras planhalvor, samtidigt som man hela tiden gör det svårt för motståndaren att genomföra en så kallad retur. En retur är när motståndaren skickar tillbaka bollen på ett regelrätt sätt, det vill säga att bollen hamnar på motståndarens halva inom de begränsningslinjerna som finns målade på planen. Målet är att vinna med med hjälp av poäng, och poäng får man utdelat när motståndaren inte kan returnera bollen, eller när motståndaren lyckas returnera bollen men utanför begränsningslinjerna. Om en retur tar i nätet så utdelas det poäng till motståndaren.

Det är alltid en som servar och en som tar emot servarna. Den som servar är den som sätter bollen i spel, och en boll som servas måste hamna inom motståndarens serveruta utan att nudda nätet, för att kunna anses som en regelsätt serve. Spelaren har två försök på sig att serva, vid två misslyckanden på rad blir det motståndaren som får poäng. Det är en klar fördel att serva, för många av dagens tennisspelare är den egna serven det främsta vapnet i en tennismatch då man kan vinna poäng via serve-ess, det vill säga när motståndaren inte når den servade bollen som inom dagens tennis kan nå farter uppemot 200km/timmen. Rekordet innehas för övrigt av kroaten Ivo Karlovic, vars serve en gång kom upp i ruggiga 251km/timmen. Läs om världsstjärnor vi minns här.

I regel blir Tennisspelare med hårda servar oftare skadade än andraspelare. Dom får oftare problem med arm- och armbågen, dom syns oftare med arm- och handledsstöd än andra spelare. Mer om Tennisskador kan ni läsa om här.

Modernisering av sporten      

Dagens tennismatcher ansvarar en domare för domslut och tolkningen av spelets regler. Vid sidan av banan sitter den högste domaren i en hög stor i höjd med nätet, för en klar och tydlig blick över hela banan. Det är just huvuddomaren som ansvarar för all räkning av poängen och ställningen i sin helhet. Högste domaren har all rätt att ta det sista avgörande domslutet, och kan ändra på ett felaktigt domslut som exempelvis kan ha tagits av en linjedomare.Tennis bana innomhus | Tennisfest.se

Med åren blev tennissporten en allt mer modern sport. Från säsongen 2008 och än idag används Hawk Eye-teknologin inom större tennismästerskap, ett datoriserat teknologiskt hjälpmedel för att kunna hjälpa domarna att ta svåra beslut, framför allt om bollen var innanför begränsningslinjerna eller inte.